Over mijzelf kan ik veel vertellen. Maar het liefst breng ik toch mensen in beweging. Ik ben een echte verbinder die het liefst in de huid van de ander kruipt om te begrijpen wat hen beweegt.  De noodzaak tot verbinding in onze huidige digitale maatschappij is sinds ik zelf kinderen kreeg nog sterker verankerd in alles wat ik doe. Ik verover het liefst samen, mét alle betrokkenen, de toekomst. Dat is een meer realistische aanpak, passend in deze tijd van nieuwe snelheden, veranderende markten en nieuwe oriëntaties zoals duurzaamheid en betekenisgeving. 

In mijn werk maak ik dagelijks gebruik van mijn ervaring als filmmaker en kunstenaar. Het persoonlijke verhaal, mensen bewegen, teamwerk en heel veel wisselende contacten. Met aandacht voor de ander kan ik uiteenlopende partijen aan elkaar verbinden en vind ik altijd weer creatieve oplossingen. Ik kijk verder, zie wat mogelijk is, en neem deze creatieve mindset mee het bedrijfsleven in. 

Als creatieve producer en kunstmanager heb ik ruime ervaring, zowel strategisch als hands-on. In het sociale domein met uiteenlopende partners en binnen de maatschappelijke context en cultuur. Mijn talenten liggen in ‘het anders denken’, en zien wat daarin mogelijk is.
En daarin actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,